Adres e-mail Telefon Facebook Instagram Twitter Pierwsza strona Ostatnia strona Pobierz Szukaj Youtube Xing Data Czas Miejsce Login LinkedIn Profil Logout WhatsApp Info Contact

Cement i materiały budowlane

Ochrona przed zużyciem w przemyśle materiałów budowlanych

W przemyśle cementowym i przemyśle materiałów budowlanych (np. gips i wapń) przemieszczane są duże ilości materiału, dlatego w maszynach, instalacjach i przewodach transportowych występują bardzo wysokie obciążenia spowodowane materiałem. Na wszystkich etapach można znaleźć zużycie wskutek ścierania i uderzeń o wysokim obciążeniu wskutek uderzeń i przesuwania.

Mega materiał

Cement jest najczęściej produkowanym materiałem świata. jego gigantyczne ilości produkcji powodują zużycie prawie we wszystkich procesach, począwszy od pozyskiwania surowca w kamieniołomie wapienia poprzez  mielenie i przenoszenie dodatków aż do przerobu klinkieru w obszarach produkcji za piecem obrotowym, gdzie należy podołać wymogom termiczno-fizycznym : szerokie spektrum produktów firmy Kalenborn oferuje właściwe rozwiązanie opracowywane przez naszych fachowców na całym świecie.

Pozyskiwanie i uzdatnianie surowca

Już w kamieniołomie wapienia wykładziny łopatek ładowarek, samochodów ciężarowych i urządzeń do przenoszenia zabezpieczające przed zużyciem stanowią ważna inwestycję  w utrzymanie urządzeń w ruchu. Przy dalszej obróbce w cementowni Kalenborn dba o skuteczne środki w celu wydłużenia żywotności części urządzeń i instalacji.

Produkcja klinkieru

Począwszy od homogenizacji , poprzez młyn surowca, podgrzewanie aż do załadunku pieca - Kalenborn wszędzie dba o ochronę przed zużyciem w sensie technicznym oraz ekonomicznym. O dłuższe okresy trwałości dbają termostabilne tworzywa w chłodniku klinkieru i innych urządzeniach i przewodach. Prawie wszystkie części instalacji, takie jak kruszarki, przenośniki łańcuchowe, przenośniki kubełkowe mogą być skutecznie zabezpieczane przed zużyciem i wynikającymi z tego przestojami.

Młyny do mielenia cementu

Również w transporcie klinkieru z silosów lub zasobników do młyna cementu elementy konstrukcyjne i maszyny ulegają zużyciu ściernemu. Dodatki w postani zużla z wielkiego pieca lub popiołu lotnego powoduje wprawdzie obniżenie kosztów cementu, ale jednocześnie oznacza zwiększone zużycie. Kalenborn oferuje nie tylko wykładziny podajników materiału, obudowy młynów i separatorów - do naszego zakresu usług należy również regeneracja mis i rolek mielących poprzez wykonanie napawania lub dostawa odpornych na zużycie narzędzi do mielenia i pierścieni dyszowych.

Transport i załadunek cementu

Wiele materiałów trudnościeralnych zapewnia ochronę podczas transportu gotowego cementu w silosy, załadunek na samochody ciężarowe, wagony i statki oraz pakowanie w worki.