Elektrownie

Pozyskiwanie energii bez strat materiałowych

Jeżeli chodzi o właściwą ochronę przed zużyciem, przemysł energetyczny jest szeroko wyspecjalizowanym obszarem działalności. Nasi specjaliści na całym świecie  pomagają dostawcom urządzeń dla elektrowni zminimalizować zużycie urządzeń oraz poprzez ekonomiczne koncepcje umożliwiają przedłużenie okresów trwałości.

Elektrociepłownie

Wiele urządzeń elektrociepłowni ulega wysokiemu zużyciu podczas uzdatniania lub przenoszenia paliwa. Czy to kopalne nośniki energii, takie jak węgiel kamienny lub brunatny, czy  biomasa, czy też podczas chemicznego przerobu śmieci, błota z oczyszczalni ścieków lub innych materiałów odpadowych : firma Kalenborn dba o odpowiednią ochronę przed zużyciem w maszynach i systemach doprowadzających. To samo dotyczy elementów konstrukcyjnych za kotłami. Czy to urządzenie odpopielania na mokro, przenośniki zgarniakowe łańcuchowe i systemy pneumatyczne lub hydrauliczne celu usuwania popiołu lotnego - materiały i know-how firmy Kalenborn dbają o dłuższe okresy trwałości i spełnienie obowiązków ze strony ochrony środowiska.

Elektrownie wodne

Osady w wodzie, przy odpływie wody z lodowców czy też po burzy, powodują wysokie obciążenie i zużycie turbin. Z tego powodu  instalacje do usuwania żwiru i piasku spełniają ważną rolą. Również sztolnie płuczące i obwodowe, które muszą zapobiegać zalądowaniu zbiorników wodnych, w krótkim czasie maja problemy z gruzem. Materiały i systemy firmy Kalenborn zabezpieczają budowle betonowe i stalowe budowle wodne przed nieuniknionym ścieraniem i oferują niezawodną i trwałą ochronę przed zużyciem.