Inne gałęzie przemysłu

Nasi klienci pochodzą z ponad 80 branż przemysłowych na wszystkich pięciu kontynentach. Ta nadzwyczajna pozycja na rynku jest naszą siłą, rozwiązania firmy Kalenborn są zawsze "szyte na miarę" zgodnie z danym profilem wymagań.

Zakłady recyclingowe

Stosownie do rosnącego rynku materiałów recyklingowych rozwija się nasze zaangażowanie w przemysł recyklingowy. Postępujemy w myśl długotrwałości od uzdatniania śmieci pochodzących z gospodarstw domowych poprzez złom elektroniczny aż po recycling pojazdów i wyposażamy części urządzeń dla ich dłuższych okresów żywotności. Kruszenie, rozdzielanie, przesiewanie, sortowanie, transport - coraz więcej materiałów zabezpieczających przed zużyciem znajduje tam zastosowanie.

Gospodarka ściekami

W instalacjach oczyszczalni ścieków dostarczamy technologie ochrony przed zużyciem oczyszczalniom ścieków, użytkownikom komunalnym i prywatnym. Przykładami urządzeń i instalacji, gdzie dla bezpieczeństwa i dłuższych okresów trwałości zastosowano nasze wykładziny są podnośnie statków, obiegu pomp, osuszanie osadów.

Górnictwo potasu i soli

Rozwiązania firmy Kalenborn zabezpieczające przed zużyciem są stosowane w wielu obszarach górnictwa podziemnego, np. w ładowarkach kołowych, samochodach ciężarowych i urządzeniach do przenoszenia. Zużycie zwiększa się w procesach rozpuszczania i rozdzielania poprzez stosowanie substancji chemicznych podczas uzdatniania wydobytych rud. Kalenborn oferuje odpowiednie wykładziny i systemy w celu zapewnienia wytrzymałości na działanie korozji, ochrony przed zużyciem oraz wspomagania poślizgu.

Huty szkła

Stosowanie piasku kwarcowego jako surowca do produkcji szkła wymaga  zabezpieczonych przed zużyciem rurociągów do silosa i napełniania wanny. W procesie odzyskiwaniu starego szkła drogi uzdatniania i transportu muszą zostać zabezpieczone przed zużyciem.  Również przy produkcji wełny szklanej jako materiału izolacyjnego oferujemy ekonomiczne rozwiązania w celu ochrony procesów produkcji i recyclingu.

Pozostale zakresy specjalizacji

Pozostałe obszary zastosowania znajdujemy w wielu innych gałęziach przemysłu : jak np. w branży chemicznej, w rafineriach, w produkcji wełny mineralnej lub w portach przeładunkowych przy przeładunku zbóż, węgla, rud etc.