Adres e-mail Telefon Facebook Instagram Twitter Pierwsza strona Ostatnia strona Pobierz Szukaj Youtube Xing Data Czas Miejsce Login LinkedIn Profil Logout WhatsApp Info Contact

Żelazo i stal

Wielki piec

W przemyśle żelaza i stali przerwy w produkcji są praktycznie niemożliwe. Dlatego niezawodna ochrona przed zużyciem centralnych części instalacji jest ważną inwestycją, aby uniknąć przerw w produkcji. Nasze rozwiązania w zakresie ochrony przed zużyciem oferują większą produktywność i bezpieczeństwo w częściach instalacji przed lub za wielkim piecem. Od momentu dostarczenia oraz magazynowania surowców aż do granulacji żużla i dalszej obróbki surówki : Kalenborn towarzyszy Państwu we wszystkich dziedzinach produkcji przemysłu żelaza i stali.

Koksownie

W celu zredukowania tlenku żelaza w wielkim piecu większość hut stosuje koks własnej produkcji. Urządzenia magazynujące i przenoszące przed bateriami ; zasobniki surowego węgla, zsuwnie i przenośniki taśmowe - są zabezpieczane przez produkty firmy Kalenborn. Również przy gaszeniu koksu dbamy o właściwą optymalizację wieży gaśniczych i ramp koksu, stosując tam odpowiednie wykładziny. Również przy homogenizacji - kruszenie, mieszanie, przesiewanie - oraz przy następującym potem transporcie  do wielkiego pieca zabezpieczamy przed zużyciem stosując sprawdzone materiały oraz innowacyjne produkty.

Aglomerownie

Zabezpieczamy przed zużyciem zsuwnie, sita i mieszarki podające koks, rude i dodatki na taśmę.  szczególnej kompetencji wymaga zabezpieczanie agregatów produkcyjnych w procesie kruszenia, przesiewania, przenoszenia gorącego aglomeratu. W tychmkiejscach musimy poradzić sobie z panującą tam temperatura roboczą i innymi parametrami stosując specjalne tworzywa. Dla ochrony instalacji odpylających, kanałów, przewodów mamy do dyspozycji skuteczne i ekonomiczne rozwiązania.

Wielki piec

Bezawaryjne dostarczanie surowca do wielkiego pieca ma egzystencjalne znaczenie dla pracy huty. Tutaj dbamy o niezawodne i trwałe funkcjonowanie elementów konstrukcyjnych w obszarze zamknięcia gardzieli. Również w wirnikach i cyklonach przy odpylaniu gazów wielkiego pieca firma Kalenborn oferuje długoletnie doświadczenia w efektywnej ochronie przed zużyciem.

Jako alternatywa do klasycznej eksploatacji wielkiego pieca stosowany jest obecnie proces bezpośredniej redukcji bez koksu, z mniejszą emisji dwutlenku węgla. Również tutaj Kalenborn dysponuje potrzebnym doświadczeniem w zakresie ochrony przed zużyciem, np. przy przenoszeniu najpierw zimnych a potem w produkcji gorących pelletów rudy żelaza.

Granulacja szlaki

Granulacja żużla, np. do produkcji piasku hutniczego jako zamiennika klinkieru jest procesem praktykowanym na całym świecie. W zbiorniku granulacyjnym oraz przewodach hydraulicznych do transportu piasku hutniczego sprawdziło się wiele produktów Kalenborn. Zabezpieczają one elementy konstrukcyjne przez zużyciem ściernym i tym samym zwiększają bezpieczeństwo i funkcjonalność procesu.

Elektrostalownie

Dla uszlachetniania surowej stali oraz przy recyklingu stosowane są z reguły piece łukowe.  Różne materiały robocze - od złomu poprzez materiały stopowe i pomocnicze aż do wtrysku pyłu węglowego - powodują zużyci w różnych instalacjach przenośnikowych i rurociągach. Rozwiązania z topionego bazaltu, wykładzin ceramicznych i blach napawanych firmy Kalenborn sprawdziły się na całym świecie jako ochrona przed zużyciem.

Instalacja do odlewania ciągłego i walcownie

Przy odlewaniu ew. walcowaniu wlewków płaskich, rond i kęsów oraz przy ich dalszej obróbce do profili i blach mamy do czynienia ze zużyciem, gdzie znajduje zastosowanie wiele produktów firmy Kalenborn. Typowym obszarem zastosowania są płuczki, rynny i przewody zgorzeliny, jak również części instalacji służące regeneracji i odprowadzenia materiału.

Odlewnie

W odlewniach wykonujemy wykładziny wszystkich części urządzeń ulegających zużyciu. W szczególności dotyczy to instalacji odpylania i oczyszczania powietrza, których okresy żywotności są wielokrotnie wydłużana poprzez zastosowanie materiałów firmy Kalenborn.