Adres e-mail Telefon Facebook Instagram Twitter Pierwsza strona Ostatnia strona Pobierz Szukaj Youtube Xing Data Czas Miejsce Login LinkedIn Profil Logout WhatsApp Info Contact

Ochrona instalacji przemysłowych przed zużyciem

Żeby zabezpieczyć elementy instalacji stosowane do produkcji energii i surowców, a także używane w przemysłach opartych na surowcach naturalnych, Kalenborn dostarcza sprawdzone i przetestowanie rozwiązania zapewniające skuteczną ochronę przed zużyciem. Nie ma dwóch takich samych problemów związanych z zużyciem. W elementach instalacji, które są użytkowane w sposób ciągły (na przykład w cyklonach) występuje zużycie ścierne, a w elementach, które nie są użytkowane w sposób ciągły (np. w zsypach) – zużycie uderzeniowe. Optymalny system ochrony przed zużyciem jest często oparty na połączeniu różnych materiałów. Materiały te są następnie dopasowywane do różnych obciążeń. Ważną rolę odgrywa również wybór odpowiedniej metody instalacji. Różnice w istotnych czynnikach takich jak temperatura, drgania i możliwość uzyskania dostępu do wnętrza instalacji sprawiają, że konieczne jest stosowanie różnych metod mocowania elementów chroniących przed zużyciem.

Przykład zastosowania w przemyśle hutniczym

Blachy dostarczane przez wiodącego europejskiego producenta stali są stosowane w licznych projektach, od stalowych mostów i drapaczy chmur do ropo- i gazociągów. W siedzibie głównej firmy znajduje się również koksownia, która wytwarza koks dla dwóch wielkich pieców.

Tło sytuacji

Rampy koksu z których wysypywany jest wygaszony koks, podlegają bardzo intensywnemu zużyciu ściernemu i uderzeniowemu. Powoduje to duże zużycie ścian znajdujących się naprzeciwko rampy.

Zadanie do wykonania:

  • Wyłożenie zsypów materiałem odpornym na zużycie, który zagwarantuje, że koks będzie się gładko ześlizgiwał w dół rampy. Rozwiązanie zapewniające odporność na zużycie powinno być w stanie wytrzymać wahania temperatury.
  • Ściany uderzeniowe i ściany boczne muszą zostać zabezpieczone przed gorącym koksem. Dolne części ścian są narażone na szczególnie intensywne ścieranie.
  • Na końcówkach zsypów należy umieścić odpowiedni rodzaj ochrony krawędzi, który jest odporny na działanie obciążeń mechanicznych.

Rozwiązanie

  • Z powodu ekstremalnych wahań temperatury spółka Kalenborn wyłożyła rampy koksu twardą ceramiką KALCERAM-K. Ten materiał ma dobre (niskie) właściwości tarcia, dzięki czemu koks może się po nim ześlizgiwać. Charakteryzuje się także dobrą odpornością na wahania temperatury.
  • Ściany uderzeniowe i ściany boczne zostały również wyłożone ceramiką z węglika krzemu - KALSICA, która charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na gorące media. Płyty KALSICA z łącznikami zaczepowymi zostały zamocowanie mechanicznie oraz wypełnione z tyłu klejem odpornym na temperaturę.
  • Dolne części ścian bocznych zostały wyłożone płytami KALCOR-S z łącznikami zaczepowymi, które, podobnie jak KALCERAM-K, charakteryzują się dużą odpornością na wahania temperatury, a także dobrą odpornością na ścieranie (która była potrzebna w tej sytuacji).
  • Do zabezpieczenia krawędzi na końcach zsypów przed dużymi siłami mechanicznymi użyto kątowników wykonanych z utwardzanego materiału KALCAST. Zostały one przykręcone do konstrukcji podstawy.

KALCERAM KALSICA KALCOR KALCAST

Wynik

  • Wydłużenie okresu eksploatacji systemu pozwoliło klientowi kontynuować wydajną i bezpieczną produkcję.

Firma Kalenborn wywarła wyjątkowe wrażenie dzięki swojemu pakietowi usług obejmującemu prace inżynieryjne, dostarczenie materiałów oraz instalację na miejscu. Klient był bardzo zadowolony z faktu oddania instalacji do eksploatacji, co było możliwe dzięki solidnej współpracy i szybkiemu przeprowadzeniu montażu.