Systemy rurowe odporne na zużycie

Zazwyczaj wykładamy elementy systemów rurowych takie jak rury i zgięcia rurowe materiałami mineralnymi, ceramicznymi lub metalowymi, żeby uczynić je odporne na zużycie. Produkujemy jednak również twarde odlewy dla systemów rurowych.

Hydrauliczne i pneumatyczne systemy rurowe muszą często być w stanie wytrzymać ekstremalnie ciężkie warunki. W trakcie transportowania materiałów o właściwościach ściernych takich jak pył, piasek czy pył spiekowy przewody rurowe poddawane są bardzo dużym naprężeniom. Rury hydrauliczne muszą być chronione przed zużyciem na całej długości. Z doświadczenia wiemy, że w systemach do przenoszenia materiałów największe zużycie występuje w kolanach oraz w rurach zlokalizowanych bezpośrednio za nimi. Właśnie z tego powodu w tych miejscach stosowane są rury odporne na zużycie z wkładkami wewnętrznymi. Odpowiedni rodzaj ochrony przed zużyciem, która często składa się z systemu zbudowanego z połączenia różnych materiałów, gwarantuje ciągłość procesu.  

Korzyści są oczywiste:

  • Długi okres użytkowania
  • Eksploatacja bezobsługowa
  • Brak przestojów
  • Brak przerw w produkcji
  • Brak uszkodzeń transportowanych materiałów wskutek tarcia, mieszania czy korozji
  • Wiele ze stosowanych materiałów jest nieszkodliwych pod względem fizjologicznym i nadaje się w związku z tym do zastosowania w przemyśle spożywczym
  • Gładka powierzchnia zapewniająca dobry przepływ materiałów
  • Mniej spadków ciśnienia i obniżenie kosztów energii

Zgięcia rurowe KALFLEX to elastyczne rury stosowane w miejscach, w których nie można użyć sztywnych systemów rurowych z powodu drgań, wydłużenia lub planowanych przemieszczeń.

W naszej ofercie znajduje się również KALDETECT – inteligentny system monitorowania słabej ochrony. System ten z wyprzedzeniem informuje o końcu okresu użytkowania materiału i ostrzega operatora o zbliżającej się awarii przewodu rurowego. Zapobiega to powstawaniu zanieczyszczeń środowiska oraz niebezpiecznych warunków eksploatacji.

KALFLEX KALDETECT