KALDETECT

Monitorowanie zużycia przewodów rurowych i części instalacji

KALDETECT to system monitorujący o wysokiej skuteczności. Dzięki wczesnemu wykrywaniu i ostrzeganiu przed potencjalną awarią elementu można uniknąć późniejszego uszkodzenia, napraw lub przestojów w produkcji.

Optyczne nadzorowanie zużycia

W wykładzinie chroniącej przed zużyciem zintegrowano seg-menty wskaźnikowe na różnych wysokościach. Wraz z postępującym zużyciem kolor segmentów staje się widoczny optycznie i informuje o stopniu zużycia oraz stanie wykładziny ochronnej. Optyczne nadzorowanie zużycia nadaje się do części pojedynczych lub całych instalacji.

Elektryczny nadzór nad zużyciem ściernym

Wykładzina ochronna przed ścieraniem wyposażona jest po zewnętrznej stronie w przewód niskiego napięcia. Gdy warstwa ochronna wewnątrz rury zostanie przetarta w którymkolwiek miejscu, to przewód pomiarowy zostanie przerwany.

Wskutek tego zostanie uruchomiony alarm i w połączeniu z odpowiednią technologią analizy sygnałów zostanie wskazany ten element rury, który został uszkodzony lub który może spowodować automatyczne wyłączenie się urządzenia.

Mechaniczny nadzór nad ścieraniem

W rurze stalowej i wykładzinie trudnościeralnej zainstalowany jest specjalny kołek pomiarowy. Długość wkręconego kołka daje pogląd o zużyciu wykładziny.

Pneumatyczny nadzór nad zużyciem ściernym

Stalowa rura nośna jest wykonana z podwójnymi ściankami. Stosowany jest poprzez zmianę poziomu ciśnienia w przestrzeniach pomiędzy obiema rurami, podobnie jak przy elektrycznym nadzorze ścierania lub automatycznym  wyłączaniu urządzenia. Także ten system nadaje się do zastosowania w poszczególnych częściach lub całych urządzeniach.