KALDETECT

Monitorowanie zużycia przewodów rurowych i części instalacji

KALDETECT to system monitorujący o wysokiej skuteczności. Dzięki wczesnemu wykrywaniu i ostrzeganiu przed potencjalną awarią elementu można uniknąć późniejszego uszkodzenia, napraw lub przestojów w produkcji. Przykładowo system może zostać zbudowany z wykładziny ceramicznej w połączeniu z elektrycznym monitorowaniem ochrony przed zużyciem. Zewnętrzna powierzchnia wykładziny jest wyposażona w przewód pomiarowy niskiego napięcia. Jeżeli warstwa chroniąca przed zużyciem wewnątrz rur ulegnie w danym punkcie zużyciu lub uszkodzeniu, przewód zostanie w tym miejscu przerwany. Powoduje to uruchomienie alarmu, co – w połączeniu z odpowiednią logiką oceniającą – pozwala zidentyfikować zużyty lub uszkodzony odcinek systemu rurowego. Monitorowanie ochrony przed zużyciem jest dostępne dla wszystkich materiałów, a nawet dla okładzin wykonanych z połączeń różnych materiałów.

Funkcje

  • Inteligentny system monitorowania zużycia
  • Monitorowanie ochrony przed zużyciem dla systemów elektrycznych, pneumatycznych i mechanicznych
  • Wczesne ostrzeganie, kiedy okres eksploatacji elementu dobiega końca
  • Pozwala zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska i zagrożeniom eksploatacyjnym.