Adres e-mail Telefon Facebook Instagram Twitter Pierwsza strona Ostatnia strona Pobierz Szukaj Youtube Xing Data Czas Miejsce Login LinkedIn Profil Logout WhatsApp Info Contact

POŁĄCZENIA RUROWE

Kołnierze, złącza

Połączenia kołnierzowe

Połączenie odpornych na zużycie rur ze sobą lub z normalnymi przewodami stalowymi następuje w zależności od potrzeby za pomocą stałych lub luźnych kołnierzy.

Chronione przed zużyciem rury można bez problemu połączyć ze sobą, jeśli przynajmniej jedna strona jest wyposażona w stały pierścień i luźny kołnierz.

Kołnierz przejściowy o większej średnicy otworu przy niewyłożonej rurze jest alternatywną możliwością połączenia z kołnierzem pośrednim.

Jeśli do rur, pomp itd. o niestandardowych wymiarach ma zostać podłączona wyłożona rura, połączenie następuje przy użyciu kołnierza pośredniego.

Uszczelki

Zalecane wymiary uszczelek w przypadku elementów rur wynikają z:

średnicy zewnętrznej = średnica zewnętrzna pierścienia

średnicy wewnętrznej = średnica zewnętrzna stalowej rury

Zalecana minimalna grubość: 2 mm. W zależności od obciążenia można stosować wszystkie standardowe materiały uszczelniające. Możliwe są inne kształty i rodzaje uszczelnień.

Rura ABRESIST ze stałym kołnierzem

Rura ABRESIST ze stałym pierścieniem i luźnym kołnierzem

Połączenia z elementami rozszerzanymi - kompensatorami

W przypadku dłuższych rurociągów do dyspozycji są chronione przed zużyciem elementy rozszerzane różnego rodzaju, służące jako uchwyty przedłużenia.

Element rozszerzany w
hydraulicznym przewodzie popiołu

Złącza

Chronione przed zużyciem rurociągi mogą być łączone przy użyciu wszystkich znanych elementów łączących.

Złącze z zaciskiem promieniowym

Złącze z zaciskiem osiowym

Połączenia specjalne, jak połączenia śrubowe i spawane oraz przeguby, dostępne są na zamówienie.