Adres e-mail Telefon Facebook Instagram Twitter Pierwsza strona Ostatnia strona Pobierz Szukaj Youtube Xing Data Czas Miejsce Login LinkedIn Profil Logout WhatsApp Info Contact

Prostki i kolana rurowe KALOCER

ceramika tlenku glinu

Prostki i kolana rurowe KALOCER wyłożone są cienkimi cylindrami rurowymi ze specjalnej ceramiki tlenku i zaprojektowane do ekstremalnego obciążenia zużyciowego i temperaturowego. Trwale gładkie powierzchnie wspomagają przepływ i zapobiegają zatorom spowodowanym przez wilgotne materiały. Ze względu na odporność na korozję prostki i kolana rurowe KALOCER pozostają również w przypadku dłuższych przestojów stale gotowe do eksploatacji.

W zależności od obciążenia, kształtu i średnicy firma Kalenborn oprócz odcinków prostych i kolan rurowych KALOCER z cylindrami rurowymi produkuje również prostki i kolana rurowe KALOCER z kształtkami (Pipe Bricks) lub pojedynczymi płytkami.

Właściwości:

  • Ochrona przed zużyciem ze specjalnej ceramiki tlenku KALOCER
  • Możliwość stosowania w temperaturach do. + 400 °C
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Trwale gładka powierzchnia
  • Odporna na korozję

Pneumatyczne Prostki i kolana rurowe KALOCER z cylindrami o cienkich ściankach do transportu tlenków cynku (ZnO) do instalacji ługu. Oprócz dużej odporności na zużycie rurociąg zapewnia trwale gładkie powierzchnie umożliwiające dobry poślizg rud. Cylindry z tworzywa KALOCER o cienkich ściankach redukują dodatkowo łączną masę wykładanych rur i kolan.

Pneumatyczny przewód transportowy KALOCER z kształtkami do transportu paliwa alternatywnego (drewno rozbiórkowe z cząstkami piasku) do pieca, przekrój 203 mm

Pneumatyczne rurociągi KALOCER z kształtkami do transportu granulatu rudy żelaza o średnicy 0,4 mm i ciśnieniu 3 bar do zespołu mielenia, 6 x dłuższa trwałość niż poprzednie rozwiązanie z tworzywem sztucznym.

Dzięki cegłom do wykładania KALOCER firma Kalenborn oferuje ekonomiczną alternatywę do wykładania Prostek i kolan rurowych tworzywami sztucznymi.