Adres e-mail Telefon Facebook Instagram Twitter Pierwsza strona Ostatnia strona Pobierz Szukaj Youtube Xing Data Czas Miejsce Login LinkedIn Profil Logout WhatsApp Info Contact

Wykładzina Łączona lub mieszana

Optymalna wykładzina chroniąca przed zużyciem do rur lub kolan może składać się również z kombinacji różnych materiałów. Firma Kalenborn oferuje rury i kolana specjalne, których wykładzina dostosowana jest do różnych obciążeń, jak na przykładzie zakładu recyklingu biologicznych substancji stałych. Przebiegają w niej rurociągi pomiędzy suszarnią, w której biologiczne substancje stałe uwalniają się w temperaturze ok. 100° C lub wyższej, a filtrem workowym, w którym materiał jest schładzany i oddzielany. Częścią kompletnego rurociągu zaprojektowanego przez producenta oryginalnego wyposażenia jest około 65 m² rurociągów o przekroju 127 mm (5 cali) zainstalowanych przez firmę Kalenborn.  W celu zapewnienia optymalnej ochrony przed zużyciem firma Kalenborn wyłożyła proste części przewodów bazaltem topionym ABRESIST, kolana rurowe grubą na 25 mm warstwą ceramiki tlenkowej KALOCER, a w promieniu wewnętrznym zastosowano komponent twardy KALCRET.

Rury i kolana specjalne Kalenborn do zakładu recyklingu biologicznych substancji stałych: proste rury ABRESIST oraz kolana rurowe wyłożone materiałami KALOCER i KALCRET

Rurociąg z wykładziną mieszaną do zakładu recyklingu biologicznych substancji stałych

Kolana rurowe Kalenborn z kombinacją napawania utwardzającego KALMETALL po zewnętrznej stronie zgięcia oraz ceramiki tlenkowej KALOCER po stronach wewnętrznych, wykonanej w postaci Pipe Brike

Kolana rurowe Kalenborn do niszczarki odpadów z tworzyw sztucznych: Kombinacja żeliwa utwardzanego KALCAST i komponentu twardego KALCRET