Adres e-mail Telefon Facebook Instagram Twitter Pierwsza strona Ostatnia strona Pobierz Szukaj Youtube Xing Data Czas Miejsce Login LinkedIn Profil Logout WhatsApp Info Contact

Od początków do dnia dzisiejszego

1921: Założenie

W dniu 7 września zostaje założona "Schmelzbasalt AG" (Topiony Bazalt SA) w Linz nad Renem jako Joint Venture "Compagnie Generale du Basalte" oraz "Basalt AG". Celem jest produkcja topionego bazaltu ze złóż zlokalizowanych koło Vettelschoss w pruskiej Prowincji Renu jako materiału izolacyjnego wg wzoru francuskiego. Budynki reprezentacyjne zostały wzniesione przez architektów Mattar & Scheler

1924: Uruchomienie produkcji w Vettelschoss

Początkowe lata przebiegają powolnie. Nowy materiał różni się od materiału francuskiego, z powodzeniem zastosowanego jako materiał izolacyjny przy budowie paryskiego metra, różnica dotyczy surowego bazaltu  - jego innego pochodzenia oraz składu chemicznego.

Poszukiwane są nowe rynki i poprawiane są procesy produkcyjne, ale upłyną jeszcze lata zanim pojawi się sukces ekonomiczny.

1929: Przerwa

Utrzymujące się trudności ze zbytem, krach na giełdzie oraz następujący po nim kryzys ekonomiczny powodują przerwę w produkcji. Sprzedaż stanów magazynowych jest prowadzona nadal i wraz z nią poszukiwanie odpowiednich rynków. Prowadzone są m.in. próby wprowadzenia topionego bazaltu w przemyśle chemicznym jako ochrona przed działaniem kwasów.

1935: Zmiana kierunku

W dniu 19 czerwca 1935 roku dołącza wielu nowych udziałowców, aby wydzierżawić spółki Schmelzbasalt AG. Pomysł w zakresie sprzedaży to przemysłowa ochrona przed zużyciem, lecz zbyt idzie powoli do przodu. Po kilku miesiącach produkcja musi zostać ponownie przerwana.  

 

1937: Nowy początek

Firmę opuszcza dwóch z czterech udziałowców. Pozostali dwaj zmieniają nazwę na "Schmelzbasaltwerk Kalenborn - dr inż. Mauritz Spółka komandytowa". Jako komplementariusz i tym samym osobiście odpowiedzialny udziałowiec podpisuje się dr Kurt Mauritz – dziadek dr Conrada Mauritz, który należy do obecnego Zarządu firmy.

1939: Interesy startują

Firmie udaje się akwizycja klientów z zakresu górnictwa węglowego i przemysłu hutniczego. Topiony bazalt ABRESIST z Kalenborn zyskuje na znaczeniu jako przemysłowa ochrona przed zużyciem. Tak jak w przypadku wielu firm idzie do przodu - także z powodu fatalnej polityki wojennej.

1940: Wartość i materiał

Przemysł zbrojeniowy pożera wszelkie źródła żelaza i stali. W wielu dziedzinach  materiał ABRESIST staje się popularny jako trudnościeralny materiał zastępczy, tak np. w kopalniach węgla kamiennego, potasu, w górnictwie rud, w koksowniach lub innych ważnych zakładach, gdzie wytwarzana jest benzyna syntetyczna. Aby zaspokoić rosnący popyt, zbudowany zostaje piec topniczy w Kalenborn, posiadający miesięczne możliwości produkcyjne wynoszące 600 t w systemie trzyzmianowym.

1942: Dzierżawcy stają się właścicielami

Spółka komandytowa Mauritz KG odkupuje zakład od Schmelzbasalt AG.

1945: Koniec wojny = koniec produkcji

W marcu zakład dostaje się pod obstrzał aliantów podczas walk o przeprawę przez Ren koło Remagen. Produkcja zamiera, prace remontowe trwają rok do momentu ponownego uruchomienia produkcji. 

1946: Trudne czasy

W ciężkich warunkach udaje się ponowne uruchomienie produkcji, czasy są trudne, ale zakład daje ludziom nadzieję. Solidarność tworzy i załogę, duch improwizacji i zapał do pracy kształtują kulturę firmy i samoświadomość, która pozostaje do dnia dzisiejszego. 

1950: Droga prowadzi do Europy

Sprzedaż rozszerza się na wszystkie kraje europejskie poprzez założenie 15 przedstawicielstw. Po koniec lat 50-tych udział eksportu w obrotach wynosi ponad 35 % i ponownie zostaje osiągnięty poziom produkcji z okresu przedwojennego.

Lata sześćdziesiąte : rynek globalny

W latach sześćdziesiątych sprzedaż rozszerza się na Stany Zjednoczone, Indie oraz Australię. 

 

1969: Rozszerzenie badań i rozwoju

Kompetencja w produkcji topionego bazaltu rozszerza się na inne materiały. Prowadzone są intensywna badania nad surowcami metalicznymi, ceramicznymi oraz termoplastycznymi.

1970: Zmiana pokoleń

Dr Kurt Mauritz umiera. Jego syn Wonter Mauritz obejmuje miejsce wspólnika kierującego spółką. Jego wizja : ugruntować pozycję firmy Kalenborn na rynku międzynarodowym jako eksperta w dziedzinie ochrony przed zużyciem na bazie różnych materiałów.

1974: 50 lat bazaltu

Kalenborn świętuje 50-tą rocznicę rozpoczęcia produkcji bazaltu. 

1976: Nowa produkcja dla produktów z tworzywa sztucznego

Kwitnąca dziedzina działalności wykładzin z tworzywa sztucznego wspomagających poślizg rozszerza się. Różne materiały termoplastyczne PE, PP oraz PVC - sprzedawane są na całym świecie pod nazwą KALEN.   

1977: Ekspansja do USA

Wraz z założeniem Abresist Corporation w Urbana (Indiana) wyposażony zostaje zakład montażowy dla rynku amerykańskiego. Do tego dochodzi wzmocniona sprzedaż oraz sztab doradców technicznych. 

Lata 80-te: Materiały ceramiczne

Paleta materiałów rozszerza się o ceramiczną ochronę przed zużyciem poprzez tlenek aluminium KALOCER, tlenek cyrkonu KALCOR oraz węglik krzemu KALSICA.

Lata 90-te: Umiędzynarodowienie

1996 Kalenborn Delma, Polskazakup2000 Kalenborn Bazalt, Polskazakup2002 Kalenborn Canadazakup2002 Kalenborn do Brasil, Brésilzałożenie2003 Kalenborn Asia, Singaporezałożenie2006 Kalenborn Refmon, Ungarnzakup2007 Kalenborn OSW, Polskazakup2007 Kalenborn Weartech, Philippines założenie2009 Kalenborn Francezałożenie2011 Kalenborn Technologies, USAzałożenie

 

Poprzez powstanie sieci spółek córek kompletowana jest produkcja własna i rozszerzona zostaje obecność na rynku.

2014: Kalenborn jako marka międzynarodowa

Globalna sieć firmy koncentruje swoją działalność pod marką "Kalenborn" i komunikuje tym samym swoje prawo jako wiodący na rynku, innowacyjny i międzynarodowy oferent rozwiązań w zakresie wysokiej jakości ochrony przed zużyciem

2016: Pogłębienie badań i rozwoju

Kalenborn rozbudowuje własne laboratoria badawcze. We współpracy z uznanymi instytutami i uniwersytetami, jak również przy wsparciu ministerstw przeprowadzane są klasyczne badania materiałowe zgodnie z międzynarodowymi normami. 

2018: Założenie biura w Wietnamie

Po kilkudziesięciu latach udanej współpracy z lokalnymi konstruktorami, potencjał rynkowy na Dalekim Wschodzie rozwija się dzięki własnej obecności na rynku.

Nowe materiały KALCRET

Uzupełnienie grupy materiałów kompozytowych o warianty zoptymalizowane pod względem zużycia i kosztów, w celu spełnienia wymagań klienta i poprawienia konkurencyjności.

2019: Założenie Kalenborn Polska

Połączenie Kalenborn Bazalt i Kalenborn Delma w Polsce pod jednym dachem. Połączenie dystrybucji w celu spełnienia wymagań rynku dla wszystkich grup produktów. Zwiększenie wydajności produkcyjnej i logistycznej dla grupy materiałów metalowych.

2020: Rozbudowa produkcji w Kalenborn Brazylia

Rozszerzenie grupy produktów rurociągowych o własną produkcję elementów rur oraz rozszerzenie produkcji KALIMPACT o nowe maszyny. Większy udział produkcji własnej oraz lepsza jakość w obu obszarach produktów jeszcze bardziej zwiększają satysfakcję klientów i wzmacniają pozycję na rynku.