Adres e-mail Telefon Facebook Instagram Twitter Pierwsza strona Ostatnia strona Pobierz Szukaj Youtube Xing Data Czas Miejsce Login LinkedIn Profil Logout WhatsApp Info Contact

Od początków do dnia dzisiejszego

1921: Założenie

W dniu 7 września zostaje założona "Schmelzbasalt AG" (Topiony Bazalt SA) w Linz nad Renem jako Joint Venture "Compagnie Generale du Basalte" oraz "Basalt AG". Celem jest produkcja topionego bazaltu ze złóż zlokalizowanych koło Vettelschoss w pruskiej Prowincji Renu jako materiału izolacyjnego wg wzoru francuskiego. Budynki reprezentacyjne zostały wzniesione przez architektów Mattar & Scheler

1924: Uruchomienie produkcji w Vettelschoss

Początkowe lata przebiegają powolnie. Nowy materiał różni się od materiału francuskiego, z powodzeniem zastosowanego jako materiał izolacyjny przy budowie paryskiego metra, różnica dotyczy surowego bazaltu  - jego innego pochodzenia oraz składu chemicznego.

Poszukiwane są nowe rynki i poprawiane są procesy produkcyjne, ale upłyną jeszcze lata zanim pojawi się sukces ekonomiczny.

1929: Przerwa

Utrzymujące się trudności ze zbytem, krach na giełdzie oraz następujący po nim kryzys ekonomiczny powodują przerwę w produkcji. Sprzedaż stanów magazynowych jest prowadzona nadal i wraz z nią poszukiwanie odpowiednich rynków. Prowadzone są m.in. próby wprowadzenia topionego bazaltu w przemyśle chemicznym jako ochrona przed działaniem kwasów.

1935: Zmiana kierunku

W dniu 19 czerwca 1935 roku dołącza wielu nowych udziałowców, aby wydzierżawić spółki Schmelzbasalt AG. Pomysł w zakresie sprzedaży to przemysłowa ochrona przed zużyciem, lecz zbyt idzie powoli do przodu. Po kilku miesiącach produkcja musi zostać ponownie przerwana.  

 

1937: Nowy początek

Firmę opuszcza dwóch z czterech udziałowców. Pozostali dwaj zmieniają nazwę na "Schmelzbasaltwerk Kalenborn - dr inż. Mauritz Spółka komandytowa". Jako komplementariusz i tym samym osobiście odpowiedzialny udziałowiec podpisuje się dr Kurt Mauritz – dziadek dr Conrada Mauritz, który należy do obecnego Zarządu firmy.

1939: Interesy startują

Firmie udaje się akwizycja klientów z zakresu górnictwa węglowego i przemysłu hutniczego. Topiony bazalt ABRESIST z Kalenborn zyskuje na znaczeniu jako przemysłowa ochrona przed zużyciem. Tak jak w przypadku wielu firm idzie do przodu - także z powodu fatalnej polityki wojennej.

1940: Wartość i materiał

Przemysł zbrojeniowy pożera wszelkie źródła żelaza i stali. W wielu dziedzinach  materiał ABRESIST staje się popularny jako trudnościeralny materiał zastępczy, tak np. w kopalniach węgla kamiennego, potasu, w górnictwie rud, w koksowniach lub innych ważnych zakładach, gdzie wytwarzana jest benzyna syntetyczna. Aby zaspokoić rosnący popyt, zbudowany zostaje piec topniczy w Kalenborn, posiadający miesięczne możliwości produkcyjne wynoszące 600 t w systemie trzyzmianowym.

1942: Dzierżawcy stają się właścicielami

Spółka komandytowa Mauritz KG odkupuje zakład od Schmelzbasalt AG.

1945: Koniec wojny = koniec produkcji

W marcu zakład dostaje się pod obstrzał aliantów podczas walk o przeprawę przez Ren koło Remagen. Produkcja zamiera, prace remontowe trwają rok do momentu ponownego uruchomienia produkcji. 

1946: Trudne czasy

W ciężkich warunkach udaje się ponowne uruchomienie produkcji, czasy są trudne, ale zakład daje ludziom nadzieję. Solidarność tworzy i załogę, duch improwizacji i zapał do pracy kształtują kulturę firmy i samoświadomość, która pozostaje do dnia dzisiejszego. 

1950: Droga prowadzi do Europy

Sprzedaż rozszerza się na wszystkie kraje europejskie poprzez założenie 15 przedstawicielstw. Po koniec lat 50-tych udział eksportu w obrotach wynosi ponad 35 % i ponownie zostaje osiągnięty poziom produkcji z okresu przedwojennego.

Lata sześćdziesiąte : rynek globalny

W latach sześćdziesiątych sprzedaż rozszerza się na Stany Zjednoczone, Indie oraz Australię. 

 

1969: Rozszerzenie badań i rozwoju

Kompetencja w produkcji topionego bazaltu rozszerza się na inne materiały. Prowadzone są intensywna badania nad surowcami metalicznymi, ceramicznymi oraz termoplastycznymi.

1970: Zmiana pokoleń

Dr Kurt Mauritz umiera. Jego syn Wonter Mauritz obejmuje miejsce wspólnika kierującego spółką. Jego wizja : ugruntować pozycję firmy Kalenborn na rynku międzynarodowym jako eksperta w dziedzinie ochrony przed zużyciem na bazie różnych materiałów.

1974: 50 lat bazaltu

Kalenborn świętuje 50-tą rocznicę rozpoczęcia produkcji bazaltu. 

1976: Nowa produkcja dla produktów z tworzywa sztucznego

Kwitnąca dziedzina działalności wykładzin z tworzywa sztucznego wspomagających poślizg rozszerza się. Różne materiały termoplastyczne PE, PP oraz PVC - sprzedawane są na całym świecie pod nazwą KALEN.   

1977: Ekspansja do USA

Wraz z założeniem Abresist Corporation w Urbana (Indiana) wyposażony zostaje zakład montażowy dla rynku amerykańskiego. Do tego dochodzi wzmocniona sprzedaż oraz sztab doradców technicznych. 

Lata 80-te: Materiały ceramiczne

Paleta materiałów rozszerza się o ceramiczną ochronę przed zużyciem poprzez tlenek aluminium KALOCER, tlenek cyrkonu KALCOR oraz węglik krzemu KALSICA.

Lata 90-te: Umiędzynarodowienie

  • 1996 Kalenborn Delma, Polska - zakup
  • 2000 Kalenborn Bazalt, Polska - zakup
  • 2002 Kalenborn Canada - zakup
  • 2002 Kalenborn do Brasil, Brésil - założenie
  • 2003 Kalenborn Asia, Singapore - założenie
  • 2006 Kalenborn Refmon, Ungarn - zakup
  • 2007 Kalenborn OSW, Polska - zakup
  • 2007 Kalenborn Weartech, Philippines - założenie
  • 2009 Kalenborn France - założenie
  • 2011 Kalenborn Technologies, USA - założenie

 

Poprzez powstanie sieci spółek córek kompletowana jest produkcja własna i rozszerzona zostaje obecność na rynku.

2014: Kalenborn jako marka międzynarodowa

Globalna sieć firmy koncentruje swoją działalność pod marką "Kalenborn" i komunikuje tym samym swoje prawo jako wiodący na rynku, innowacyjny i międzynarodowy oferent rozwiązań w zakresie wysokiej jakości ochrony przed zużyciem

2016: Pogłębienie badań i rozwoju

Kalenborn rozbudowuje własne laboratoria badawcze. We współpracy z uznanymi instytutami i uniwersytetami, jak również przy wsparciu ministerstw przeprowadzane są klasyczne badania materiałowe zgodnie z międzynarodowymi normami. 

2018: Założenie biura w Wietnamie

Po kilkudziesięciu latach udanej współpracy z lokalnymi konstruktorami, potencjał rynkowy na Dalekim Wschodzie rozwija się dzięki własnej obecności na rynku.

Nowe materiały KALCRET

Uzupełnienie grupy materiałów kompozytowych o warianty zoptymalizowane pod względem zużycia i kosztów, w celu spełnienia wymagań klienta i poprawienia konkurencyjności.

2019: Założenie Kalenborn Polska

Połączenie Kalenborn Bazalt i Kalenborn Delma w Polsce pod jednym dachem. Połączenie dystrybucji w celu spełnienia wymagań rynku dla wszystkich grup produktów. Zwiększenie wydajności produkcyjnej i logistycznej dla grupy materiałów metalowych.

2020: Rozbudowa produkcji w Kalenborn Brazylia

Rozszerzenie grupy produktów rurociągowych o własną produkcję elementów rur oraz rozszerzenie produkcji KALIMPACT o nowe maszyny. Większy udział produkcji własnej oraz lepsza jakość w obu obszarach produktów jeszcze bardziej zwiększają satysfakcję klientów i wzmacniają pozycję na rynku.