Adres e-mail Telefon Facebook Instagram Twitter Pierwsza strona Ostatnia strona Pobierz Szukaj Youtube Xing Data Czas Miejsce Login LinkedIn Profil Logout WhatsApp Info Contact

10 dobrych powodów, aby wybrać Kalenborn

1. Struktury rodzinne

Od ponad 100 lat Kalenborn jest niemiecką firmą rodzinną. Dalekowzroczne myślenie, płaska hierarchia i wysoka odpowiedzialność własna jednostki są dla nas typowe. Począwszy od badań i rozwoju poprzez produkcję aż do montażu końcowego oferujemy naszym klientom wszystko z jednej ręki i poprzez to zapewniamy sobie naszą niezależność. Zdrowy wzrost i nasza wiodąca pozycja w konkurencji stwarzają kolektywną samoświadomość, z którą każdy nas się identyfikuje.

2. Międzynarodowość

Wraz z 12 firmami córkami na całym świecie, międzynarodową siecią sprzedaży oraz globalnymi stosunkami handlowymi jesteśmy na miejscu na całej kuli ziemskiej. Daje to możliwości rozwoju nie tylko poszczególnym pracownikom - również cała firma osiąga korzyści z wymiany intelektualnej. I tak tolerancja, respekt i otwartość należą do naszych oczywistych wartości firmy.

3. Kompetencja producenta

Od czasu, gdy 100 lat temu wynaleźliśmy topiony bazalt jako materiał zabezpieczający przed zużyciem, sami produkujemy szeroka paletę materiałów i produktów. Jest to w tej branży jedyne w swoim rodzaju i uzasadnia naszą kompetencję. Produkcja oznacza zdobywanie wartości i kompetencji u klienta i tym samym bezpieczeństwo.

4. Indywidualność

Sprzedajemy rozwiązania a nie towar z magazynu. Za każdym zrealizowanym zleceniem kryje się praca inżynierów. Gdy indywidualnie zajmujemy się naszymi klientami, wówczas jest to oczywiste, że  także naszych pracowników traktujemy indywidualnie. Z tego powodu dajemy im przestrzeń dla rozwoju i kreatywności, inspiracji oraz innowacji.

5. Duch zespołowy

Jako grupa osiągająca międzynarodowe sukcesy jesteśmy zdani na siebie. Ponieważ praca zorientowana na wyniku potrzebuje konstruktywnego klimatu, na pierwszym planie u nas stoją rozwiązania, których szukamy w grupie. Współpraca wykraczająca poza własny dział otwiera osobiste horyzonty i tworzy sukcesy grupowe, które sprawiają przyjemność.

6. Różnorodność

Pracujemy nad wyzwaniami w wielu krajach, w wielu branżach, z wieloma specjalistami. Urozmaicone zadania wymagają kreatywności i tworzą doświadczenie. Naszym pracownikom oferujemy swobodę twórczą oraz kompetentne wsparcie tam, gdzie jest ono potrzebne.

7. Motywacja

Zadowolenia i motywacja są częścią kultury naszej firmy. Kultura wzajemnego uznania, konstruktywnej krytyki i radzenia sobie z błędami ma dla nas wysoką wartość. Do tego dochodzi przejrzystość, jasno sformułowane cele, dobra komunikacja i uznanie pracy - finansowe i osobiste.

8. Szanse kariery

Kalenborn jest zdrowo wzrastającą firmą. Stale otwierają się nowe dziedziny - innowacyjne technologie, nowe rynki, inne zadania - które kompetentnie i z zaangażowaniem chcą być prowadzone ku osiągnięciu sukcesu. Nasze szerokie spektrum działania od rozwoju aż po montaż oraz obecność międzynarodowa oferują Waszemu talentowi daleko sięgające kwalifikacje. Nic nie daje nam większej radości, niż patrzenie jak podążacie u nas stromą ścieżką kariery!

9. Mnogość talentów

Pracować w Kalenborn oznacza zawsze rozszerzanie horyzontu. Ponieważ żaden z nas nie zna tylko swojego wyspecjalizowanego zakresu. Nasi sprzedawcy ?? posiadają wiedze techniczną, nasi inżynierowie rozumieją struktury rynkowe, nasi robotnicy mówią po angielsku. Ten, kto jest u nas jakiś czas, gromadzi nie tylko doświadczenie zawodowe, lecz również doświadczenia życiowe.

10. Odpowiedzialność społeczna

Ten, kto całym sercem oddaje się swojej pracy, jest cały czas  tylko człowiekiem - ze swoimi chęciami i nastrojem, ale także z troskami i kłopotami osobistymi. Zdrowie, finanse, sytuacja mieszkaniowa - niektórym problemom czasami trudno samemu podołać. Wówczas są obok nie tylko koledzy, ale także sama firma może pomóc w kryzysie osobistym, którego samodzielnie nie można byłoby rozwiązać, Jak dokładnie, jest to osobiście omawiane w konkretnych indywidualnych przypadkach.