Adres e-mail Telefon Facebook Instagram Twitter Pierwsza strona Ostatnia strona Pobierz Szukaj Youtube Xing Data Czas Miejsce Login LinkedIn Profil Logout WhatsApp Info Contact

Praktykanci

Czy jest coś dla Pani/Pana?

Obok aktualnych ogłoszeń dotyczących miejsc pracy jesteśmy zawsze zainteresowani dobrymi ludźmi, którzy chcą wesprzeć swoją kompetencją i osobowością nasz personel na całym świecie. Jeżeli odnosi się to do Pani/Pana, ucieszymy się z aplikacji.

Szkolenie zawodowe w Vettelschoss

W naszej siedzibie głównej w Niemczech firmy oferujemy szereg różnych techniczne i administracyjnych praktyk stażowych, niektóre z nich są częścią tzw. studiów dualnych między innymi jako towarzyszące studiom. Przykładowe praktyki.

Pracownik administracji przemysłowej

Nasi stażyści administracji przemysłowej powinni posiadać bardzo dobre świadectwo ukończenia szkoły, dyplom zawodowy lub świadectwo maturalne. Zdobędą oni szerokie doświadczenie i przejmować będą lub wspierać różnorodne zadania w zakresie administracji przemysłowej, zarówno w biurze jak i w terenie. Szkolenie stanowiskowe jest połączone ze szkoleniem zawodowym w szkole im. Ludwiga Erharda w Neuwied. Dodatkowo oferujemy zawodowe szkolenie wewnętrzzakładowe, aby pomóc naszym stażystom przygotować się do egzaminów. Wykształcenie w zakładzie jest połączone z kształceniem zawodowym w szkole im. Ludwiga Erharda w Neuwied. Dodatkowo oferujemy od samego początku wewnątrzzakładowe zajęcia specjalistyczne w celu przygotowania do egzaminu. Intensywne szkolenie i pomoc ze strony szkoleniowców stanowi idealne przygotowanie do rzeczywistego życia zawodowego. Charakterystycznym aspektem stażu w naszej firmie jest aktywne zaangażowanie w prace wszystkich działów. Dotyczy to nie tylko typowych działów handlowych, takich jak dział zakupów, sprzedaży księgowości, ale także działów operacyjnych i technicznych, takich jak produkcja, montaż i biuro techniczne. W ten sposób nasi stażyści zdobywają wiedzę na temat procesu produkcji i może to być inspiracją do możliwej przyszłej ich działalności. Po zakończeniu programu stażowego nasi praktykanci dysponują solidnymi zawodowymi podstawami dla swojej kariery - także w firmie Kalenborn, poprzez podjęcie pracy w jednym z naszych zakładów w kraju lub zagranicą.

Więcej informacji:

Aby dowiedzieć się więcej na temat nowych programów stażowych w zakresie administracji przemysłowej odwiedź:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

Techniczni projektanci produktu w zakresie budowny maszyn i urzadzeń

Nasi praktykanci jako techniczni projektanci produktu powinni posiadaćbardzo dobre świadectwo ukończenia szkoły, maturę zawodową  lub świadectwo maturalne. Innowacyjność i samodzielność należą do ich talentów. Będą oni sporządzać rysunki w celu zapewniania komunikacji technicznej i wkrótce będą ważnym partnerem dla wszystkich działów, aby sprawdzać wykonalność zyczeń i wymogów klienta i sporządzać plany realizacji. 

Kształcenie zakładowa jest połączone z nauką w szkole zawodowej im. Davida Rontgen w Neuwied i (od drugiego roku) w szkole im. Georga Keschensteinera w Troisdorf. Program stażowy rozpoczyna się trzymiesięcznym kursem w zakresie metali przy Izbie Przemysłowo-Handlowej. Dodatkowo oferujemy wewnątrzzakładowe szkolenie zawodowe dla przygotowania się do egzaminu. Praktykancie zdobywają dobre przygotowanie do praktycznego życia zawodowego poprzez stałą opieką ze strony szkoleniowców.  

Charakterystycznym aspektem stażu  w naszej firmie jest aktywna współpraca ze wszystkim działami. Nie dotyczy to tylko biura technicznego, ale również działu produkcji i montażu, działów handlowych, takich jak zakupy, sprzedaż i księgowość. W ten sposób każdy otrzymuje lepsze zrozumienie procesów i inspirację dla potencjalnych przyszłych działalności zawodowych.

Po zakończonym stażu nasi praktykanci posiadają solidną podstawę dla swojej kariery - także w Kaleborn, poprzez objęcie obowiązków i zdań w jednym z naszych zakładów w kraju lub zagranicą

Więcej informacji:

Więcej informacji na temat technicznego projektanta produktu znajdzecie na stronie:  
berufenet.arbeitsagentur.de