Adres e-mail Telefon Facebook Instagram Twitter Pierwsza strona Ostatnia strona Pobierz Szukaj Youtube Xing Data Czas Miejsce Login LinkedIn Profil Logout WhatsApp Info Contact

Polityka prywatności

1. Uwagi ogólne

Poniższe uwagi umożliwiają prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których mogą Państwo zostać zidentyfikowani. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych zawarte są w naszej polityce prywatności znajdującej się pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?
Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej następuje przez administratora strony internetowej:

Kalenborn International GmbH & Co. KG
Asbacher Str. 50
53560 Vettelschoss
Germany

Telefon: +49 (0)2645 18-0
kalenborn(at)kalenborn.com

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Państwa dane uzyskujemy z jednej strony przez to, że sami je nam Państwo podają. Może tutaj chodzić np. o dane, które Państwo podają w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy IT podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wywołania strony). Gromadzenie tych danych następuje automatycznie, jak tylko wejdą Państwo na naszą stronę internetową

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest gromadzonych, aby zapewnić bezbłędne udostępnianie strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy Państwa zachowania jako użytkownika.

Jakie prawa przysługują Państwu w zakresie Państwa danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo uzyskania bezpłatnej informacji na temat pochodzenia, odbiorcy i celu Państwa zapisanych danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo żądania sprostowania, zablokowania lub skasowania tych danych. W tym zakresie oraz w przypadku dodatkowych pytań w zakresie ochrony danych mogą się Państwo w każdej chwili z nami skontaktować pod adresem podanym w stopce. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne i narzędzia oferentów trzecich

Podczas odwiedzin naszej strony internetowej Państwa zachowanie w zakresie poruszania się po internecie może być analizowane statystycznie. Dzieje się to przede wszystkim za pomocą plików cookie oraz tak zwanych programów analitycznych. Analiza Państwa zachowania w zakresie poruszania się po internecie następuje z reguły anonimowo; niemożliwe jest prześledzenie wstecz do Państwa zachowania w zakresie poruszania się po internecie. Mogą Państwo sprzeciwić się tej analizie lub uniemożliwić ją, nie korzystając z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w poniższej polityce prywatności.Mogą Państwo sprzeciwić się tej analizie. Omożliwościach sprzeciwienia się poinformujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności

 

2. Ogólne uwagi i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Administratorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych, jak również niniejszą
Polityką prywatności.

Jeśli korzystają Państwo z niniejszej strony, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których mogą Państwo zostać zidentyfikowani. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, które dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia ona również, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje.

Zwracamy uwagę, że przekazywanie danych w internecie (np. w przypadku korespondencji mailowej) może wykazywać luki bezpieczeństwa. Kompletna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja dot. placówki odpowiedzialnej
Placówką odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Kalenborn International GmbH & Co. KG
Asbacher Str. 50
53560 Vettelschoss
Germany

Spółka Kalenborn International GmbH & Co. KG jest reprezentowana przez spółkę Kalprotect GmbH, ta reprezentowana jest przez zarząd

Handlowiec dypl. Dr. Conrad Mauritz
Inż. dypl. Markus Buscher

Właściwy sąd prowadzący rejestr:
Sąd Rejonowy [Amtsgericht] Montabaur HRA 10737
NIP DE 149513483

Telefon: +49 (0)2645 18 0
E-mail: kalenborn@kalenborn.com

Placówka odpowiedzialna jest osobą fizyczną lub prawną, decydującą samodzielnie lub wspólnie z innymi o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Wycofanie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko po udzieleniu przez Państwa wyraźnej zgody. Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać. W tym celu wystarczy nieformalnie poinformować nas mailowo. Zgodność z prawem przetwarzania danych, które nastąpiło przed wycofaniem, pozostaje przez wycofanie nienaruszona

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń w zakresie ochrony danych zainteresowanemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach związanych z ochroną danych jest krajowy pełnomocnik ds. ochrony danych kraju związkowego, na terenie którego nasze przedsiębiorstwo ma siedzibę. Wykaz pełnomocników ds. ochrony danych oraz ich dane kontaktowe można uzyskać pod poniższym linkiem: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo wymagać, żeby dane przetwarzane automatycznie przez nas na podstawie Państwa zgody lub w celu zrealizowania umowy zostały przekazane Państwu lub osobom trzecim w powszechnym, odczytywalnym maszynowo formacie. Jeśli zażądają Państwo przeniesienia danych na innego administratora, nastąpi to tylko, jeśli jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przekazywania treści poufnych, jak na przykład zamówień lub zapytań przesyłanych przez Państwa do administratora strony, strona ta korzysta z szyfrowania SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że w wierszu adresu przeglądarki “http://” zmienia się w “https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli aktywne jest szyfrowanie SSL lub TLS, odczytywanie przez osoby trzecie przekazywanych nam przez Państwa danych jest niemożliwe.

Informacja, blokada, kasowanie

W ramach obowiązujących przepisów mają Państwo w każdej chwili prawo do nieodpłatnej informacji o zapisanych Państwa danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz ew. celu przetwarzania danych i ew. prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym zakresie oraz w przypadku dodatkowych pytań w zakresie danych osobowych mogą się Państwo w każdej chwili z nami skontaktować pod adresem podanym w stopce.

Sprzeciw wobec maili reklamowych

Niniejszym wnoszę sprzeciw wobec korzystania z danych kontaktowych publikowanych w ramach wymogów informacyjnych w celu przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, które nie były wyraźnie zamawiane. Administratorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawa i kroki na wypadek niewymaganego przesyłania informacji reklamowych, przykładowo przez spam w wiadomościach e-mail.

 

3. Pełnomocnik ds. Inspektor Ochrony Danych

Określony ustawą pełnomocnik ds. ochrony danych. Mianowaliśmy dla naszego przedsiębiorstwa pełnomocnika ds. Inspektor ochrony danych.

ESR-Consulting & IT Service

Stefan Reufels

Michaelstr. 56

53560 Vettelschoss (Germany)

Telefon: +49 (2645) 608303

E-mail: sreufels[at]esr-consulting.de

 

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki logów serwerowych

Dostawca stron automatycznie pobiera i zapisuje informacje w tak zwanych plikach logów serwera, przekazywanych nam automatycznie przez Państwa przeglądarkę. Są to:

•    Typ i wersja przeglądarki
•    używany system operacyjny
•    URL adresu odsyłającego
•    Nazwa hosta komputera wchodzącego na stronę
•    Godzina zapytania serwerowego
•    Adres IP

Zestawienie tych danych z innymi źródłami danych nie następuje.
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, które zezwala na rozpowszechnianie danych w celu zrealizowania umowy lub działań przed zawarciem umowy.

Formularz kontaktowy

Jeśli wysyłają nam Państwo zapytania za pomocą formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza łącznie z podanymi w nim danymi kontaktowymi są zapisywane u nas w celu opracowania zapytania i na wypadek dodatkowych pytań. Danych tych nie przekazujemy dalej bez Państwa zgody.Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym następuje tym samym wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zgodę tą mogą Państwo w każdej chwili wycofać. W tym celu wystarczy nieformalnie poinformować nas mailowo. Zgodność z prawem procesów przetwarzania danych, które nastąpiły przed wycofaniem, pozostaje przez wycofanie nienaruszona.Podane przez Państwa w formularzu kontaktowym dane pozostają u nas do czasu, gdy wezwą nas Państwo do ich usunięcia, wycofają Państwo swoją zgodę na ich zapisywanie lub cel zapisywania danych przestanie zachodzić (np. po zakończonym opracowaniu Państwa zapytania). Obowiązujące przepisy prawa – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

 

5. Media społecznościowe

Wtyczka LinkedIn

Nasza strona wykorzystuje funkcje sieci LinkedIn. Oferentem jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.
 
Przy każdym wyświetleniu jednej z naszych stron zawierającej funkcje LinkedIn zostaje utworzone połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowana o tym, że odwiedzili Państwo nasze strony internetowe ze swojego adresu IP. Jeśli wcisną Państwo "Recommend-Button" LinkedIn i są Państwo zalogowani na swoim koncie LinkedIn, LinkedIn ma możliwość przyporządkowania Państwa odwiedzin naszej strony internetowej do Państwa i Państwa konta użytkownika. Zwracamy uwagę na fakt, że jako oferent stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych oraz ich wykorzystywania przez LinkedIn.

Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w polityce prywatności LinkedIn pod adresem: www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
 

6. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizowania stron internetowych Google Analytics. Oferentem jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics korzysta z tak zwanych plików "cookie". Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje dotyczące korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, wygenerowane przez plik cookie, przekazywane są zasadniczo do serwera Google w USA i tam zapisywane.

Zapisywanie plików cookie od Google Analytics następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowania użytkownika, aby zoptymalizować zarówno swoją ofertę reklamową, jak i swoją reklamę.

Anonimizacja IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Dzięki temu Państwa adres IP na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostaje skrócony przez Google przed przekazaniem danych do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany.

Na zlecenie administratora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje, aby przeanalizować Państwa korzystanie z tej strony internetowej, zestawić raporty z aktywności w sieci oraz świadczyć na rzecz administratora strony internetowej inne usługi związane z korzystaniem ze stron internetowych i internetu. Adres IP przekazany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi.

Wtyczka przeglądarki

Można wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na fakt, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie skorzystać w pełnym zakresie z wszystkich funkcji tej strony internetowej. Można ponadto zapobiec przesyłaniu danych wygenerowanych przez plik cookie, odnoszących się do użytkowania strony internetowej (łącznie z adresem IP) do Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google,  pobierając i instalując  znajdującą się pod tym linkiem wtyczkę: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie Państwa danych przez Google Analytics klikając w poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie Opt-Out, uniemożliwiający gromadzenie Państwa danych podczas przyszłych odwiedzin tej strony: dezaktywacja Google Analytics.
Więcej informacji w kwestii obchodzenia się z danymi użytkownika przez Google Analytics znajdą Państwo w polityce prywatności Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Przetwarzanie danych związanych ze zleceniem

Zawarliśmy z Google umowę w zakresie przetwarzania danych związanych ze zleceniem i całkowicie realizujemy surowe wytyczne niemieckich organów ds. ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

 

7. Biuletyn

Dane do biuletynu

Jeśli chcą Państwo otrzymywać oferowany na stronie biuletyn, potrzebny jest nam Państwa adres e-mail oraz inne informacje umożliwiające nam sprawdzenie, czy są Państwo właścicielem podanego adresu e-mail oraz czy wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie biuletynu. Inne dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na dobrowolnej podstawie. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu wysyłki zamówionych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu dot. biuletynu następuje wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzielona zgoda na zapisywanie danych, adresu e-mail oraz ich wykorzystywania w celu wysyłki biuletynu może zostać w każdej chwili przez Państwa wycofana, przykładowo przez link do "wypisania się" w biuletynie. Zgodność z prawem procesów przetwarzania danych, które już nastąpiły, pozostaje przez wycofanie nienaruszona.

Dane przekazane nam przez Państwa w celu otrzymywania biuletynu do chwili wypisania się przez Państwa z biuletynu są przez nas zapisywane, a po rezygnacji z biuletynu kasowane. Dane zapisane u nas w innych celach (np. adresy e-mail w zakresie członkowskim) pozostają przez powyższe nienaruszone.

MailChimp

Ta strona korzysta z usług MailChimp w zakresie wysyłania biuletynów. Oferentem jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp jest usługą, dzięki której można organizować i analizować m. in. wysyłkę biuletynów. Jeśli wprowadzają Państwo dane w celu otrzymywania biuletynu (np. adres e-mail), są one zapisywane na serwerach MailChimp w USA.

MailChimp dysponuje certyfikacją zgodną z “Tarczą Prywatności UE-USA”. “Tarcza Prywatności” jest porozumieniem pomiędzy Unią Europejską (UE) a USA, mającą zapewnić zachowanie europejskich standardów w zakresie ochrony danych na terenie USA.

Za pomocą MailChimp możemy analizować nasze kampanie w zakresie biuletynów. Jeśli otworzą Państwo wiadomość e-mail wysłaną przez MailChimp, plik zawarty w wiadomości e-mail (tzw. web-beacon) połączy Państwa z serwerami MailChimp w USA. W ten sposób można stwierdzić, czy została otwarta wiadomość zawierająca biuletyn i jakie linki ew. klikano. Ponadto gromadzone są informacje techniczne (np. godzina wywołania, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny).

Informacje te nie mogą zostać przyporządkowane do danego odbiorcy biuletynu. Służą one wyłącznie do analizy statystycznej kampanii w zakresie biuletynów. Wyniki tych analiz mogą być wykorzystywane, aby przyszłe biuletyny lepiej dopasować do zainteresowań odbiorców.

Jeśli nie chcą Państwo analizy przez MailChimp, konieczne jest zrezygnowanie z biuletynu. W tym celu w każdej wiadomości z biuletynem udostępniamy odpowiedni link. Ponadto mogą Państwo zrezygnować z biuletynu bezpośrednio na stronie internetowej.

Przetwarzanie danych następuje na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Mogą Państwo w każdej chwili wycofać tą zgodę rezygnując z biuletynu. Zgodność z prawem procesów przetwarzania danych, które już nastąpiły, pozostaje przez wycofanie nienaruszona.
Dane przekazane nam przez Państwa w celu otrzymywania biuletynu do chwili wypisania się przez Państwa z biuletynu są przez nas zapisywane, a po rezygnacji z biuletynu kasowane zarówno z naszych serwerów, jak i serwerów MailChimp. Dane zapisane u nas w innych celach (np. adresy e-mail w zakresie członkowskim) pozostają przez powyższe nienaruszone.

Szczegółowe informacje zawarte są w zasadach ochrony danych MailChimp pod adresem: mailchimp.com/legal/terms/.

Zawarcie umowy w zakresie przetwarzania danych

Zawarliśmy tzw. „Umowę w zakresie przetwarzania danych“ z MailChimp, w której zobowiązujemy MailChimp do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim. Wgląd do tej umowy możliwy jest pod poniższym linkiem: mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/

 

8. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona wykorzystuje wtyczki administrowanej przez Google strony YouTube. Administratorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzą Państwo jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, zostanie utworzone połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube zostaje wtedy poinformowany, które z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo serwisowi YouTube przyporządkowanie Państwa zachowania w zakresie poruszania się po internecie bezpośrednio do Państwa profilu. Mogą Państwo to uniemożliwić wylogowując się ze swojego konta YouTube.
Korzystanie z YouTube następuje w interesie przemawiającej do odbiorcy prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w polityce prywatności YouTube pod adresem: www.google.pl/intl/pl/policies/privacy.