Adres e-mail Telefon Facebook Instagram Twitter Pierwsza strona Ostatnia strona Pobierz Szukaj Youtube Xing Data Czas Miejsce Login LinkedIn Profil Logout WhatsApp Info Contact

Wiadomości

Zespołowi ds. dystrybucji w Kalenborn do Brasil udało się zdobyć duże zamówienie o wartości około 1,2 miliona euro dla znanego operatora kopalni w Brazylii.

Rozwiązania firmy Kalenborn pomagają operatorom biorącym udział w największym projekcie w przemyśle wydobywczym rudy żelaza na świecie wyeliminować problemy związane z zużyciem powodowanym przez tarcie na zsuwni obudowy sortownika. Kopalnia o wartości 14 miliardów dolarów w północnej Brazylii produkuje ponad 90 milionów ton wysokiej jakości rudy rocznie, a całe przedsięwzięcie obejmuje logistykę górniczą, zakładową, kolejową i portową.

Centrum badawcze AC2T research w projekcie XTribologie tworzy podstawę ogromnej poprawy wydajności z przyszłościowymi trendami w zakresie ochrony przed zużyciem w celu unikania awarii podzespołów instalacji w przemyśle surowcowym oraz wydobywczym i wytwarzania energii.

Jedna z największych na świecie cukrowni już od ponad 30 lat użytkuje wyłożony bazaltem topionym ABRESIST zbiornik na buraki cukrowe. Zbiornik ma średnicę około 10 m.

Wiodący światowy producent dwutlenku tytanu znacznie wydłużył żywotność najważniejszych rurociągów w swoim największym zakładzie dzięki odpornym na ścieranie rozwiązaniom spółki Kalenborn. Pigmenty dwutlenku tytanu dodają blasku i trwałości farbom, tworzywom sztucznym, papierowi i innym produktom codziennego użytku.

Kalenborn Delma i Kalenborn Bazalt połączyli swoje siły już jako jedna firma Kalenborn Polska na targach SYMAS w Krakowie – jednych z najważniejszych targów w Europie Środkowej. Nasza firma była obecna na nich od 02 do 03 października 2019 r.

Jeden z największych na świecie producentów materiałów budowlanych polega na firmie Kalenborn w swojej kalifornijskiej cementowni w zakresie rozwiązywania problemów z przedwczesnym zużyciem i zatkanymi przewodami pneumatycznymi transportującymi paliwa alternatywne. Zakład otrzymał certyfikat EPA Energy Star za swoje działania na rzecz ochrony środowiska i krajobrazu a ponadto został już wielokrotnie wyróżniony. Produkuje on rocznie ponad trzy miliony ton cementu.

Międzynarodowe targi pokazują rosnącą potrzebę i duży potencjał ochrony przed zużyciem ściernym w transporcie materiałów sypkich, masowych i popiołów.

W jednym z największych zakładów recyklingu biologicznych substancji stałych, wiodąca firma z branży biomasy zdecydowała się na kombinację rozwiązań Kalenborn odpornych na ścieranie, aby wydłużyć żywotność istotnych przewodów. Nowoczesna suszarnia termiczna jest częścią spółki joint venture z dużym miastem w USA. W instalacji przetwarzane są wszelkie miejskie biologiczne substancje stałe.

Klient do niemieckiego holdingu R&R GROUP. Stanowi dużą grupę firm dostarczających produkty i usługi dla wielu branż w dziedzinie ekstrakcji, filtracji i oczyszczania powietrza. Obsługuje zakłady przemysłu drzewnego i papierniczego, a także sektor energetyczny, metalurgiczny, cementowy, koksowniczy i sortowniczy. Obecnie prowadzi współpracę z Kalenborn Bazalt Starachowice w zakresie przemysłowej ochrony urządzeń przed zużyciem.