Adres e-mail Telefon Facebook Instagram Twitter Pierwsza strona Ostatnia strona Pobierz Szukaj Youtube Xing Data Czas Miejsce Login LinkedIn Profil Logout WhatsApp Info Contact

Wiadomości

Kategoria: Elektrownie

Jeden z naszych klientów, jako wykonawca instalacji, należy do największych europejskich producentów kotłów dostarczanych do elektrowni węglowych i instalacji spalania odpadów. Przewody pyłu węglowego prowadzące do kotłów rozgałęziają się po drodze do palników w tak zwanych rozdzielaczach pyłu węglowego. Z powodu swoich skomplikowanych kształtów i wysokiej prędkości medium, które ma właściwości ścierne, są one narażone na ekstremalnie intensywne zużycie.

KALCRET ANX poszerza jako wariant wejściowy grupę materiałową nakładanych metodą szpachlowania komponentów twardych do ochrony podzespołów instalacji i rurociągów przed zużyciem. KALCRET ANX oferuje znakomitą odporność na zużycie w temperaturach zastosowania do 400°C przy korzystnym stosunku ceny do wydajności. Bazą materiału KALCRET ANX wiązanego cementem są wyszukane materiały twarde wysokiej jakości, na przykład bazalt.

Pył węglowy jest spalany w elektrowniach węglowych w temperaturach przekraczających 1200°C. Składniki mineralne węgla również ulegają przy tym stopieniu. Powstaje popiół lotny. W cyklonach te stałe cząstki pyłu, głównie tlenki krzemu, aluminium i żelaza, są oddzielane od strumienia gazów spalinowych przez siłę odśrodkową. Prędkość uderzeń oraz masa wysoce ściernego materiału powodują intensywne zużycie, w szczególności w strefie wlotowej, cylindrze, misie oraz stożku cyklonu. Skuteczna ochrona przed zużyciem pozwala znacznie zwiększyć trwałość części instalacji.