Adres e-mail Telefon Facebook Instagram Twitter Pierwsza strona Ostatnia strona Pobierz Szukaj Youtube Xing Data Czas Miejsce Login LinkedIn Profil Logout WhatsApp Info Contact

Wiadomości

Kategoria: KALEA

Jedna z wiodących cementowni wykorzystuje przenośnik kubełkowy jako urządzenie transportowe do pionowego transportu mączki surowcowej przed młynem mączki surowcowej.

KALEA jest bardzo wydajnym tworzywem odpornym na zużycie na bazie polimocznika wyróżniającym się wysoką odpornością na zużycie. Stosowane jest wszędzie tam, gdzie transportowane lub składowane są agresywne produkty sypkie, takie jak ruda, piasek, żwir, łupek, spiek lub podobne materiały, a elementy instalacji i systemy rur zużywają się w wyniku tarcia i uderzeń.