Adres e-mail Telefon Facebook Instagram Twitter Pierwsza strona Ostatnia strona Pobierz Szukaj Youtube Xing Data Czas Miejsce Login LinkedIn Profil Logout WhatsApp Info Contact

Cyklony Polska bardziej wytrzymałe dzięki technologii Kalocer

Klient do niemieckiego holdingu R&R GROUP. Stanowi dużą grupę firm dostarczających produkty i usługi dla wielu branż w dziedzinie ekstrakcji, filtracji i oczyszczania powietrza. Obsługuje zakłady przemysłu drzewnego i papierniczego, a także sektor energetyczny, metalurgiczny, cementowy, koksowniczy i sortowniczy. Obecnie prowadzi współpracę z Kalenborn Bazalt Starachowice w zakresie przemysłowej ochrony urządzeń przed zużyciem.

Klient produkuje cyklony, które oddzielają pył z drewna oraz odpadów drewnopochodnych. Przez elementy instalacji przechodzą odpady z płyt meblowych, płyt OSB i innych tego typu materiałów w postaci zrębków i pyłu. Twardość i wielkość ziaren, a także duża wydajność urządzeń oraz prędkość przepływu powodowały ich szybkie zużycie i wymuszały konserwację częściej niż w przewidywanych okresach serwisowych.

Niechroniona stal cyklonów była podatna na ścieranie, w związku z czym firma Kalenborn zaproponowała zastosowanie autorskiej technologii Kalocer, która zapewnia należytą ochronę i najwyższy okres pracy urządzeń. Dzięki temu rozwiązaniu udało się wyraźnie zwiększyć odporność instalacji na zużycie. Aktualnie są one serwisowane tylko w ramach wyznaczonych odgórnie okresów napraw, co pozwala klientowi firmy Polska utrzymywać koszty eksploatacji urządzeń na optymalnym poziomie.