Adres e-mail Telefon Facebook Instagram Twitter Pierwsza strona Ostatnia strona Pobierz Szukaj Youtube Xing Data Czas Miejsce Login LinkedIn Profil Logout WhatsApp Info Contact

Firmy Kalenborn i Danieli podpisały strategiczną umową licencyjną w sprawie odpornego na zużycie obmurza ogniotrwałego

Szczegóły obmurza stożka.

Firma Danieli to globalny dostawca technologii związanych z wytwarzaniem żelaza i stali. Ważnym zastosowaniem technologii jest proces przekształcania rudy żelaza w bezpośrednio zredukowane żelazo (DRI), który zachodzi w reaktorze DRI. W reaktorze jednym z bardziej wrażliwych parametrów wpływających na zachowanie jakości produktu i wydajności jest temperatura wylotowa granulatu stosowanego do rozgrzewania elektrycznego pieca łukowego (EAF). Sytuacja wygląda podobnie w przypadku napełniania granulatem urządzenia do brykietowania żelaza na gorąco (HBI). Im wyższa temperatura, tym lepsza będzie jakość HBI.

Firmy Kalenborn i Danieli stworzyły innowacyjne rozwiązanie, które można zastosować w stożku reaktora zakładu ENERGIRON. Ten specjalny system pomaga uzyskać temperaturę DRI wynoszącą ponad 600 °C w punkcie zasilania elektrycznego pieca łukowego.

Innowacja składa się z wewnętrznego obmurza (patent w toku) zastosowanego w przypadku standardowego stożka stalowego chłodzonego wodą. To obmurze zostało wykonane z płytek ceramicznych KALCOR o wysokim stopniu odporności na zużycie oraz z pomocniczych paneli izolacyjnych. Główną zaletą tego systemu jest redukcja utraty ciepła granulatu, co powoduje zwiększoną wydajność energetyczną całego procesu. Kolejną kluczową zaletą jest unikanie przerw w przepływie materiałów stałych w wysokich temperaturach.

Obmurze stożka może wpływać na zwiększanie temperatury wylotowej o 30 do 70 °C, w zależności od parametrów zakładu i rozmiarów reaktora.

Jeśli weźmiemy pod uwagę oszczędność rzędu 2,5 kWh/t co 10 °C temperatury DRI, wzrost temperatury o 70 °C pozwoli zaoszczędzić około 1 USD/tonę w kosztach operacyjnych. Takie oszczędności w ramach kosztów operacyjnych sprawiają, że to innowacyjne, nowe rozwiązanie zwraca się w kilka miesięcy.

By uniknąć przerwy w normalnym przepływie substancji stałych, przetestowano kilka materiałów ceramicznych w wysokiej temperaturze, by określić odpowiednie parametry tarcia i porównać z normalnym współczynnikiem tarcia zimnej stali (normalne warunki). Zwykle materiały ogniotrwałe mają wyższy współczynnik tarcia w porównaniu z zimną stalą.

Po raz pierwszy wykorzystano obmurze stożka w DRP Suez Steel, gdzie możliwe było osiągnięcie temperatury granulatu podczas załadunku elektrycznego pieca łukowego wynoszącej około 620 °C, co pozwoliło uzyskać łączne oszczędności równe 25 kWh/t. Nowy system nie powoduje przerw w przepływie materiałów w reaktorze, a  modyfikacja oryginalnego kształtu reaktora nie jest konieczna.

Technologia obmurza stożka może być zastosowana w przypadku każdego reaktora ENERGIRON ze względu na jej niewielką grubość.

Teraz obie firmy podpisały dwukierunkową umowę strategiczną, by zapewniać lepsze usługi klientom, którzy dążą do zwiększenia wydajności energetycznej, a by także upewnić się, że wymagane poziomy jakości DRI/HBI oraz innowacja technologiczna są nieustannie osiągane w zakładach Energiron.