Adres e-mail Telefon Facebook Instagram Twitter Pierwsza strona Ostatnia strona Pobierz Szukaj Youtube Xing Data Czas Miejsce Login LinkedIn Profil Logout WhatsApp Info Contact

Kalenborn do Brasil z dużym zamówieniem na rury ABRESIST, rozdzielacze i silosy dla kopalń

Zespołowi ds. dystrybucji w Kalenborn do Brasil udało się zdobyć duże zamówienie o wartości około 1,2 miliona euro dla znanego operatora kopalni w Brazylii.

Projekt podzielony jest na cztery etapy dla poszczególnych kopalń operatora.

Zastosowania w zakresie ochrony przed zużyciem obejmują rurociągi ABRESIST, wykładane bazaltem topionym ABRESIST rurociągi do transportu resztek masy celulozowej z systemów filtracyjnych kopalń. Średnice rurociągów wynoszą 25,4, 30,48 i 35,56 cm, całkowita długość dostarczonych rur wynosi około 2110 metrów.

Dodatkowo ceramiką z tlenku glinu KALOCER zostanie wyłożonych 15 rozdzielaczy i 2 silosy do systemu filtracyjnego towarów magazynowanych w hałdach o łącznej powierzchni ponad 130m².