Adres e-mail Telefon Facebook Instagram Twitter Pierwsza strona Ostatnia strona Pobierz Szukaj Youtube Xing Data Czas Miejsce Login LinkedIn Profil Logout WhatsApp Info Contact

Nowa generacja KALDETECT – najwyższa niezawodność w zakresie nadzorowania zużycia rurociągów i części instalacji

KALDETECT to system nadzorowania zużycia. Z wyprzedzeniem rozpoznaje koniec żywotności rurociągów lub części instalacji. Tym samym zapobiega on nieplanowanym przestojom i naprawom oraz potencjalnemu zanieczyszczeniu środowiska i szkodom powstałym w wyniku eksploatacji.

Nadzorowanie np. rurociągów za pomocą systemu ochrony przed zużyciem KALCOR opiera się na przewodzie pomiarowym znajdującym się pomiędzy warstwą chroniącą przed zużyciem a rurą. Jeśli warstwa chroniąca przed zużyciem wewnątrz rury zużyje się w którymś miejscu, przewód pomiarowy przerwie prąd kontrolny. Odpowiednia technologia analityczna identyfikuje następnie odpowiedni odcinek rury.

W zakresie nowej generacji systemów nadzoru zużycia KALDETECT firma Kalenborn stosuje bardzo kompaktową, łatwą w obsłudze i wysoce wydajną wtyczkę. Nadaje się ona w szczególności do zastosowań w surowym otoczeniu lub na zewnątrz. Wtyczka jest wodo- i gazoszczelna zgodnie z IP50 do IP68 oraz chroni przed przepięciami elektrycznymi i ciśnieniem. KALDETECT uzyskał pozytywny wynik wzorca produktu zgodnie z dyrektywą dot. urządzeń ciśnieniowych i jest nadzorowany przez TÜV. Fakt ten został udokumentowany oznaczeniem CE0035.

Wersje wykonania i zalety materiału KALDETECT są oparte na wieloletnich doświadczeniach z własnej praktyki. System można stosować ze wszystkimi materiałami odpornymi na zużycie oraz mieszanymi wykładzinami.

Przykładowy przypadek: przewody tłoczne w przemyśle szklarskim

Pneumatyczne przewody tłoczne jednego z naszych klientów z przemysłu szklarskiego tłoczą surowce, m.in. piasek kwarcowy i kawałki rozbitego szkła z produkcji własnej, do różnych

wanien do wytapiania. Surowce powodują wysokie zużycie rur, kolan rurowych i kolan przekierowujących. W zależności od obciążenia eksperci firmy Kalenborn wykładają rury i kolana rurowe ceramiką tlenkową KALOCER i korundem cyrkonu KALCOR. Kolana przekierowujące zostały wyłożone w całości materiałem KALCOR. Oba materiały zapewniają ekstremalną odporność na zużycie przy niewielkiej grubości wykładziny. W ten sposób ilość materiału tłoczonego przez rurociągi nie zostaje zmniejszona.

Ponadto klient zdecydował się na montaż systemu nadzorowania zużycia KALDETECT. Zapewnia on najwyższą niezawodność w zakresie nadzorowania części rur. Pozwala to zapobiegać przedwczesnym awariom i związanym z nimi zanieczyszczeniem środowiska. Kolejna zaleta: klient może zlecić naprawę wykładziny w ramach planowanej konserwacji.