Adres e-mail Telefon Facebook Instagram Twitter Pierwsza strona Ostatnia strona Pobierz Szukaj Youtube Xing Data Czas Miejsce Login LinkedIn Profil Logout WhatsApp Info Contact

Nowe systemy nadzoru zużycia KALDETECT VISUELL

Na potrzeby najbardziej newralgicznych przypadków Kalenborn posiada w swoim asortymencie systemy monitoringu elektrycznego, mechanicznego i pneumatycznego, które wskazują możliwe zużycie wykładziny ochronnej i odpowiednio wcześniej dostarczają użytkownikowi informacje potrzebne do podjęcia stosownych działań. Dotyczy to na przykład pneumatycznych przewodów tłocznych, gdy należy zagwarantować, że nie dojdzie do wydostania się substancji toksycznych lub szkodliwych dla środowiska.

Rozwiązanie KALDETECT VISUELLL polega na tym, że Kalenborn osadza na różnych wysokościach w ceramicznej wykładzinie chroniącej przed zużyciem tzw. kamienie wskaźnikowe. Wraz ze wzrostem zużycia kamienie wskaźnikowe stają się jeden po drugim widoczne i dostarczają informacji o pozostałej intensywności zużycia oraz o stanie wykładziny ochronnej. Optyczny nadzór zużycia jest dostosowany do poszczególnych części oraz całych instalacji.