Adres e-mail Telefon Facebook Instagram Twitter Pierwsza strona Ostatnia strona Pobierz Szukaj Youtube Xing Data Czas Miejsce Login LinkedIn Profil Logout WhatsApp Info Contact

Wiedeńskie Towarzystwo Wspierania Badań FFG projektem Xtribologie spółki AC2T research GmbH wspiera innowacyjną ochronę przed zużyciem.

Identyfikacja krytycznego obciążenia powodującego pękanie metodami numerycznymi

Centrum badawcze AC2T research w projekcie XTribologie tworzy podstawę ogromnej poprawy wydajności z przyszłościowymi trendami w zakresie ochrony przed zużyciem w celu unikania awarii podzespołów instalacji w przemyśle surowcowym oraz wydobywczym i wytwarzania energii.

Wszędzie tam, gdzie ogromne ilości transportowanych materiałów powodują zużycie wskutek tarcia lub uderzeń, materiały odporne na zużycie przyczyniają się do zapewnienia produkcyjności i ciągłości procesów.

Instytut AC2T w swoich wynikach badań stwierdza, że zastosowanie kombinacji elementów ceramicznych wspieranych gumą stwarza innowacyjne możliwości w nowych obszarach zastosowań. Hybrydowe płyty gumowo-ceramiczne są odporne na ekstremalne zużycie wskutek uderzeń. Elementy ceramiczne punktują wieloma zaletami w stosunku do metalowej ochrony przed zużyciem, są jednak znacznie bardziej kruche i łatwiej pękają w przypadku obciążenia wskutek uderzeń.

Wspólnie z firmą Kalenborn w centrum uwagi stoją bardziej wydajna ochrona przed zużyciem oraz nowe obszary zastosowań ceramiki w przemyśle ciężkim. W szczególności opracowywane są rozwiązania dla Voestalpine Stahl. Wybranym punktem zaczepienia tej pracy projektowej jest wsparcie kruchej ceramiki warstwą gumy. Bardzo elastyczna guma w przypadku czołowego obciążenia wskutek uderzeń - dzięki swoim właściwościom odkształcania – może przyjąć dużą dawkę energii uderzenia i zapobiega dzięki temu pękaniu ceramiki w przypadku prawidłowego wyłożenia.

Badania naukowe koncentrują się w dalszej kolejności na optymalizacji poszczególnych komponentów. W ten sposób skład, kształt i grubości komponentów ceramicznych mogą mieć znaczny wpływ na odporność na zużycie, podobnie jak oczywiście twardość i grubość warstwy gumy. Z jednej strony przeprowadzono w tym zakresie eksperymentalne badania przy wsparciu partnerów projektowych, dzięki czemu możliwe było odwzorowanie najróżniejszych warunków eksploatacyjnych. Z drugiej strony, przy pomocy symulacji komputerowych, możliwe było obliczenie wariacji parametrów, które nie były dostępne eksperymentalnie. Zdobyta wiedza była jednoznaczna: Dzięki optymalizacji całego systemu tribologicznego w zastosowaniach specjalnych możliwe było ponad 10-krotne zwiększenie odporności na obciążenia wskutek uderzeń.

Ze względu na osiągnięte znaczne zwiększenie wydajności i żywotności oraz istotność tematu dla przemysłu ciężkiego potencjał zrealizowania wykładzin przy użyciu opracowanego rozwiązania technicznego, które będą odpowiednie dla danego zastosowania, jest niezwykle duży.