Adres e-mail Telefon Facebook Instagram Twitter Pierwsza strona Ostatnia strona Pobierz Szukaj Youtube Xing Data Czas Miejsce Login LinkedIn Profil Logout WhatsApp Info Contact

Kontrola zużycia instalacji przemysłowych – KALDETECT

Dodatkowy poziom bezpieczeństwa zapewniany przez czułe systemy w ramach kontroli zużycia

Oferowana przez Kalenborn ochrona przed zużyciem jest niezawodna i niezwykle trwała oraz pozwala oszczędzić zasoby. Pomimo tego w przypadku wrażliwych obszarów – np. toksycznych transportowanych mediów oraz materiałów o intensywnym działaniu ściernym – zalecane jest stosowanie monitorowania procesu. Z tego powodu firma Kalenborn opracowała system KALDETECT zapewniający kontrolę zużycia. KALDETECT zgłasza odpowiednio wcześnie wyczerpanie się materiału chroniącego przed zużyciem i ostrzega użytkownika z wyprzedzeniem o awarii rurociągu. Kontrola zużycia KALDETECT w niezawodny sposób ostrzega więc o wystąpieniu nieszczelności. Pozwala to zapobiec zagrożeniom eksploatacyjnym i zanieczyszczeniom środowiska. Typowym przykładem zastosowania tego rozwiązania są spalarnie odpadów, gdzie bezwzględnie konieczne jest zapobieganie wydostawaniu się substancji trujących lub szkodliwych dla środowiska.

Kalenborn oferuje KALDETEC w postaci mechanicznej, pneumatycznej lub elektrycznej kontroli zużycia w rurociągach i częściach instalacji.

Elektryczna kontrola zużycia

W przypadku zastosowania elektrycznej kontroli zużycia wykładzina chroniąca przed zużyciem zostaje wyposażona, na zewnątrz materiału ochronnego, w przewód pomiarowy niskiego napięcia. Jeśli w warstwie chroniącej przed zużyciem umieszczonej we wnętrzu rury wystąpi zużycie punktowe spowodowane przez tarcie, przewód pomiarowy zostanie przerwany i zostanie wysłany sygnał. Elementy rury, których dotyczy problem, zostaną wskazane i mogą zostać wymienione, zanim dojdzie do awarii rurociągu. Na życzenie klienta sygnał może być rejestrowany przy użyciu KALTEDETECT przy pomocy prostych technologii pomiarowych albo nawet systemów opartych na sieci WLAN.

Pneumatyczna kontrola zużycia

Pneumatyczna kontrola zużycia wymaga wykonania części konstrukcyjnej z dwoma ściankami. Jeżeli poziom ciśnienia w przestrzeni pomiędzy ściankami ulegnie zmianie, zostanie wysłany sygnał, analogicznie jak w przypadku elektrycznej kontroli przed zużyciem. Ten system jest również dostosowany do stosowania z pojedynczymi częściami konstrukcyjnymi oraz z całymi rurociągami.

Mechaniczna kontrola zużycia

Mechaniczna kontrola zużycia jest dostępna w dwóch wariantach. Przy pomocy wkręconego z zewnątrz trzpienia kontrolnego, który jest umieszczony równo z płaszczyzną wewnętrznego materiału chroniącego przed zużyciem, można wyciągnąć wnioski o pozostałej grubości systemu wykładziny. To rozwiązanie jest zalecane w przypadku rur i części konstrukcyjnych, do których trudno uzyskać dostęp od wewnątrz lub które charakteryzują się niewielkimi rozmiarami. W przypadku dużych elementów w ciągłej spoinie pomiędzy kształtkami z materiału chroniącego przed zużyciem można alternatywnie umieścić paski w kształcie piły służące do mierzenia zużycia. Szerokość widocznych zębów piły pozwala ustalić pozostałą grubość ścianek materiału.