Adres e-mail Telefon Facebook Instagram Twitter Pierwsza strona Ostatnia strona Pobierz Szukaj Youtube Xing Data Czas Miejsce Login LinkedIn Profil Logout WhatsApp Info Contact

Przenoszenie mechaniczne

Przenośniki i urządzenia narażone na zużycie

Wszędzie tam, gdzie przenoszone są materiały i materiały recyklingowe, zastosowane urządzenia napotykają na różne wielkości ziarna - od większych kawałków aż do pyłu. Części urządzeń zostają przy tym uszkodzone w wyniku działania sił uderzeniowych większych elementów, podobnie działa siła tarcia cząstek drobnych.

Koryta przenośników łańcuchowych  i odpopielaczy mokrych ulegają silnemu wytarciu i są przez nas wyposażane w odpowiednie materiały trudnościeralne. To samo dotyczy przenośników ślimakowych.

Zabezpieczane przeciwko zużyciu są zsuwnia, rynny i powierzchnie odbojowe. O wyborze właściwego materiału decydują tutaj takie czynniki jak np. skład, uziarnienie, wysokość spadania materiału. 

Wentylatory stosowane do przenoszenia mieszanek materiałów stałych ulegają dużemu ścieraniu i narażone są na uderzenie. Oferujemy tutaj oprócz wykładziny obudowy także wykładzinę trudnościeralną dla łopatek wirników.