Adres e-mail Telefon Facebook Instagram Twitter Pierwsza strona Ostatnia strona Pobierz Szukaj Youtube Xing Data Czas Miejsce Login LinkedIn Profil Logout WhatsApp Info Contact

Ochrona przed zużyciem cyklonów, odsiewaczy i sit

Rozłączanie, rozdzielanie, sortowanie

Wszędzie tam, gdzie materiały muszą zostać rozłączone, rozdzielone i posortowane , ulegają zużyciu zastosowane części urządzeń. Kalenborn oferuje szeroką paletę wykładzin zabezpieczających przed ścieraniem cyklony, separatory i sita.

Ochrona przed zużyciem cyklonów

Do istotnych czynników wpływających na zużycie należy, oprócz twardości rozdzielanych materiałów, również prędkość przepływu. Cząsteczki w cyklonach niekiedy osiągają znaczne prędkości, co powoduje bardzo duże zużycie. Wykładziny chroniące przed zużyciem muszą w takich przypadkach być nie tylko odporne, ale również tak lekkie, jak to tylko możliwe, tak żeby zminimalizować wzrost masy całkowitej elementów instalacji.

Ochrona przed zużyciem odsiewaczy

W zależności od składu mieszanki w odsiewaniu stosowane są różne techniki. Oddzielanie na podstawie wielkości cząsteczek i właściwości materiału przeprowadza się przy pomocy strumienia powietrza, siły ciężkości lub siły odśrodkowej. Mogą również występować podwyższone temperatury oraz gwałtowne zmiany temperatury, co ma wpływ na prawidłowy wybór materiału do ochrony odsiewaczy przed zużyciem oraz systemu mocowania (przylepny, mechaniczny itd.).

Ochrona przed zużyciem sit

W trakcie przesiewania materiały są rozdzielane zgodnie z różnymi rozmiarami ziaren. Wywoływany w trakcie tego procesu ruch trący powoduje znaczne zużycie, w zależności od twardości oraz wielkości ziaren materiału. Ważną kwestią w tym przypadku jest, żeby zastosowane sita rozdzielały pożądane wielkości ziaren w granicach określonych tolerancji tak długo, jak to tylko możliwe. Właściwy materiał zapewniający ochronę przed zużyciem jest wybierany w optymalny sposób zgodnie z odpowiednimi parametrami procesu.